กีฬาฟันดาบประเทศใดนิยมเล่นเพราะเหตุใด

ในสมัยยุคกลางของยุโรป คือตั้งแต่ ศตวรรษที่ 5 – 15 ดาบได้ถูกตีขึ้นมาใช้เป็นอาวุธ ใช้ร่วมกับเกราะหรือเสื้อเกราะ ใช้สำหรับการรบในแบบประชิดตัวเชิงรุก พัฒนาการของดาบ เกิดขึ้นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แถมยังใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ต่อมาเกราะขนาดใหญ่เริ่มโบราณไปแล้ว ดาบจึงถูกใช้เป็นอาวุธในการตั้งรับพอๆกับการใช้เป็นอาวุธเชิงรุก

กีฬาฟันดาบในประเทศไทย

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2478 แต่ไม่ได้ดำเนินการเป็นชิ้นเป็นอันอะไร จนมาถึงปี พ.ศ. 2508 ทำให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนน้อย แต่ต่อมาก็ค่อยๆ ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สมาคมนักฟันดาบมือสมัครเล่นฯจึงถือกำเนิดเกิดขึ้น และได้แพร่หลายไปในต่างประเทศ

กีฬาฟันดาบในตอนนั้นเป็นกีฬาที่แสนจะทันสมัย เนื่องจากมีการพัฒนาที่เป็นไปตามแบบธรรมชาติ แถมผู้เล่นกีฬานี้ก็ยังคงพัฒนาไปตามวิวัฒนาการ เพราะจะยึดถือตามเดิมอีกต่อไปไม่ได้ เพื่อการพัฒนาจำเป็นต้องมีแนวความคิดรวมทั้งความกฎใหม่ๆในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ กีฬาฟันดาบมีค่านิยมน้อย แต่กลับมีคุณธรรมในระดับสูงส่งความนิยมสามารถถึงจุดอิ่มตัวได้ แต่คุณธรรมไม่อิ่มตัวตามนั่นเอง

กีฬาฟันดาบประเทศใดนิยมเล่น

การฟันดาบได้เปลี่ยนจากการซ้อมรบมาเป็นกีฬา ตอนกลางศตวรรษที่ 18  อันมีนักดาบชาวอิตาลีนาม Domenico Angelo เป็นผู้นำ เขาได้ย้ายมาอยู่อังกฤษรวมทั้งตั้งโรงเรียนสอนกีฬาชนิดนี้ ณ กรุงลอนดอน ในปี ค.ส. 1763 อีกทั้งยังได้เขียนตำราเกี่ยวกับกีฬาฟันดาบขึ้นมาด้วยตนเองอีกด้วย โรงเรียนของ Domenico Angelo ได้กลายมาเป็นแม่แบบที่ทำให้กีฬาฟันดาบได้รับการส่งต่อไปทั่วยุโรป ในปี ค.ศ. 1880 มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบตามอันมีกติกาใหม่เป็นครั้งแรก  ในปี ค.ศ. 1888 ที่อังกฤษได้ก่อตั้ง The Amateur Gymnastic & Fencing Association เพื่อคอยดูแลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกกับกีฬาฟันดาบ ก่อนที่จะมีการตั้งสหพันธ์  International Fencing Federation ขึ้นในปี 1903

ถ้าพูดถึง Olympic กีฬาฟันดาบได้ถูกบรรจุให้เป็นกีฬาแข่งขันครั้งแรกในปี ค.ศ. 1896 ในตอนแรกนั้นมีใช้แค่ดาบฟอยล์กับดาบเซเบอร์ แต่ใน Olympic  ครั้งต่อมาปี ค.ศ. 1900 จึงได้มีการเพิ่มดาบเอเป้เข้ามาอีก  1 ชนิด และใน Olympic ปี ค.ศ. 1924 จึงเพิ่มการแข่งขันสำหรับผู้หญิงเป็นครั้งแรก

เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ากีฬาฟันดาบ มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปและได้รับความนิยมในยุโรปมาก และถูกเผยแพร่เข้ามาในประเทศอังกฤษก็ได้รับความนิยมมากอีก จนถูกกระจายไปในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเอง