ประวัติของกีฬาฟันดาบในประเทศไทย

ประเทศไทยเราถือเป็นอีกประเทศหนึ่งของโลกที่มีการเล่นกีฬาฟันดาบกันอย่างแพร่หลาย ที่สำคัญกีฬาฟันดาบนี้เป็นกีฬาที่เข้ามายังประเทศไทยนานแล้วส่งผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยนิยมชมชอบในการเล่นกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากในปัจจุบันเวลามีการแข่งขันกีฬาฟันดาบตามรายการต่างๆ ก็มักจะมีผู้เข้าสมัครแข่งขันเป็นจำนวนมาก นั่นทำให้เกิดความน่าสนใจว่าจริงๆ แล้วจุดเริ่มต้นของกีฬาฟันดาบเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร

ประวัติกีฬาฟันดาบในประเทศไทย

การฟันดาบในประเทศไทยเริ่มต้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงปี 2478 แต่ในยุคนั้นยังคงมองว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬารูปแบบใหม่ที่พึ่งเข้ามาทำให้ยังไม่ได้มีคนให้ความสนใจหรือมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากนัก กระทั่งจนถึงปี 2508 กีฬาฟันดาบค่อยๆ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่ามีจำนวนไม่มากแต่ก็เริ่มมีคนที่ทดลองการเล่นกีฬาประเภทนี้มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อย นั่นจึงทำให้เกิดเป็นสมาคมกีฬาฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในปี 2513 กีฬาฟันดาบได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จอย่างมากในเมืองหลวง แต่ในระดับภูมิภาคยังมีคนให้ความสนใจในการเล่นกีฬาประเภทนี้ไม่มากนัก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบันจึงได้มีการเริ่มต้นให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เหล่าบรรดาเยาวชนเริ่มมีความสนใจในกีฬาฟันดาบ หลังจากมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยและทางสมาคมฯ เองก็ได้มีการนำกิจกรรมเกี่ยวกับการฟันดาบเข้าไปนำเสนอในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของทหารทำให้กีฬาฟันดาบค่อยๆ พัฒนาและได้รับความนิยมมาเรื่อยๆ ในที่สุดกีฬาฟันดาบเองก็เริ่มเข้าสู่ความมีมาตรฐาน มีการคัดเลือกนักกีฬากันอย่างกว้างขวางแม้ว่านักกีฬาฟันดาบฝีมือดีจะยังมีอยู่ไม่มาก กระทั่งมีการส่งนักกีฬาฟันดาบของไทยเข้าไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติครั้งในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 7 ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่นักกีฬาไทยได้มีโอกาสไปแข่งขันในต่างประเทศและทำให้มีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันตามรายการต่างๆ ทั่วโลกมากมายที่สำคัญผลงานโดยรวมนับว่าน่าพอใจมากๆ ด้วย

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ และสหพันธ์สมาชิกโอลิมปิกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2510 เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาระหว่างชาติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์ฟันดาบแห่งเอเชียเมื่อปี 2516 ด้วย