วิธีเล่น กฎ กติกาของเคนโด้

แก่นของวิชาเคนโด้ คือ การนำ ดาบ จิตใจ และร่างกาย มารวมกันเป็นหนึ่ง ใช้ การโจมตีโดยดาบไม้ไผ่ หรือชินัย ที่มีกายและใจผสานหลอมรวมอยู่ในนั้น  จิตอันเป็นหนึ่งเดียวจะชนะคู่แข่งได้ในพริบตานั้นเรียกว่า อิทโชะคุ อิตโต” ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการใช้พลังเพียงชั่วหายใจ  ผู้ที่ฝึกเคนโด้อย่างลึกซึ้งถึงแก่นของเคนโด้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุเพียงไหนก็สามารถ หากใช้หลักการนี้จะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าได้อย่างง่ายดาย เคนโด้ มีรูปแบบการเล่นและวิธีการเล่นอยู่สองส่วน ส่วนที่หนึ่งที่ เป็นการฝึกท่ารำ  การรำนี้เรียกว่า คาตะ

Read more