ประเภทดาบของญี่ปุ่น

หลายคนนั้นอาจจะชื่นชอบในเรื่องของดาบ หากพูดถึงดาบแล้วมีหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องดาบนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั้นเอง โดยดาบญี่ปุนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ด้วยกัน คือ

Read more